Home » Sport

Sport

CF Games Open i moja wizyta w NorCal CrossFit

Nie było mnie parę tygodni. I gdyby nie CrossFit to mógłbym powiedzieć, że nic się w tym czasie nie wydarzyło…

Read More »

WOD 06/02/15

Read More »

WOD 05/02/15

Read More »

WOD 04/02/15

„L shuttle”

Read More »

WOD 03/02/15

 

Read More »

WOD 02/02/15

Read More »

WOD 31/01/15

“OGAR STRONG”

Read More »

WOD 29/01/15

„Bounding”

Read More »

WOD 28/01/15

„Mid-line breakdown”

Read More »

WOD 27/01/15

„The Open Test”

Read More »